Galerija

U galeriji su prikazana neka od krajnjih rešenja kamina. Uglavnom su to rešenja kamina otvorenog tipa, koji uz male izmene mogu biti kamini zatvorenog tipa. Neka od rešenja su data kao kamini od opeke, odnosno zidani kamini.